Lysiini

 

L-lysiiniä käytetään paleltumiin, virusinfektioihin, sukupuoliherpekseen, vyöruusuun, mahanesteiden eritykseen, lihassupistuksiin ja spastisiin häiriöihin. Lysiinin vaikutus kohdistuu myös valtimoihin, sydämeen ja verisuoniin. Lysiini kelatoi myös raskasmetalleja, kuten lyijyä. Käytetty myös painoharjoittelussa. Lysiini parantaa kalsiumin imeytymistä.

Tutkimukset osoittavat, että lysiinin käyttäminen nopeuttaa toipumista herpesinfektiosta ja estää myös sen uusiutumisen. Hyöty näyttää pääasiallisesti johtuvan lysiinin kyvystä toimia vastavaikuttajana arginiinille, joka edistää herpeksen kasvua. Vaikka etupäässä herpes simplex on ollut tutkimuksen kohteena, niin on todennäköistä, että siitä on hyötyä myös muissa herpeksen muodoissa, kuten vyöruusussa (herpes zoster).

Valtimoiden vaurioituminen voi aiheuttaa ateroskleroosin, sydänsairautta edeltävän tilan. Lysiinin on raportoitu vahvistavan valtimonseinämien kudoksia, mikä voi estää valtimoiden vaurioitumista ja/tai nopeuttaa niiden parantumista. Lysiini on myös karnitiinin lähtöaine, jolla on voimakas sydäntä ja verisuonia vahvistava vaikutus.