L-Fenyylialaniini

 

Fenyylialaniini on yksi luonnon 20 yleisimmästä aminohaposta.
Fenyylialaniini on välttämätön aminohappo, mikä tarkoittaa, että elimistö ei kykene valmistamaan sitä itse, vaan sitä on saatava ravinnosta. Elimistö muokkaa fenyylialaniinia tyrosiini- aminohapoksi.

L-Fenyylialaniini osallistuu solujen väliseen viestintään eli transmissioon. Se lisää energisyyttä, viestittää kylläisyydestä ja nostaa mielihyvähormonien tasoa kun aivot muodostavat siitä noradrenaliinia. Ravinnosta imeytyvä fenyylialaniini säätelee näin ollen esimerkiksi ruokahalua yhdessä muiden mielihyvään vaikuttavien säätelymekanismien kanssa.

Fenyylialaniini on merkityksellinen myös kilpirauhasen tarvitseman tyrosiinin muodostamiseksi, mutta kilpailee erään toisen aminohapon, tryptofaanin, kanssa. Koska näistä molemmista muodostuu aivojen välittäjäaineita, ne ovat toistensa toimintapareja, kuten myös B6-vitamiini ja sinkki, joilla on yhdessä suotuisa vaikutus tilanteissa, joissa energisyys on "kadoksissa" ja mieli maassa. Edellä mainitulla yhdistelmällä on seuraavia suotuisia vaikutuksia:

• lisää energisyyttä
• vähentää syömishalua
• virkistää mielialaa
• tasaa mielialavaihteluja
• torjuu ahdistusta
• heikentää kiputuntemuksia