Kiinanloisikka Cordyceps sinensis


Kiinanloisikka on sormen tai golf-mailan muotoinen 4-11cm pitkä sieni, joka kasvaa Aasiassa 3000m korkeudessa kylmillä ja lumisilla vuorilla. Se leviää tartuttamalla itiöitä hyönteisiin ja hyönteisten toukkiin. Lopulta sieni tappaa isäntänsä ja itiöemä kasvaa ulos sen etupäästä tai kaikkialta ympäri hyönteisen kehoa. Kiinalaiset ajattelevat Cordycepsin olevan kesällä vihannes ja talvella eläin ja siksi sen nimi on Kiinassa ”summer-plant, winter-worm” (kesäkasvi, talvimato). Cordycepsiä kutsutaan myös nimellä ”Caterpillar Fungus” (toukkasieni).

Muinaisessa Kiinassa harvinaista Cordycepsiä käytettiin täyttämällä ankan maha ja ankka kypsennettiin paistamalla ylikypsäksi. Sen jälkeen sienet poistettiin ja ankkaa syötiin 2 kertaa päivässä 8-10 päivän ajan. Tätä herkkua sai kuitenkin syödä vain keisari, koska Cordyceps oli niin harvinainen.

Kiinanloisikkaa on käytetty Kiinassa ainakin 1000-vuotta antamaan energiaa ja elinvoimaa ja pidetty yhtenä turvallisimmista ja hyödyllisimmistä lääkinnällisistä ruuista. Kiinalaisen perinteen mukaan se on terveysvaikutuksiltaan yhtä tärkeä kuin Ginseng (Panax ginseng).

Vaikuttavat aineet:

Immunostimulanttiset polysakkaridit (mm. galaktomannaanit), kordykepiinihappoa, rasvahappoja, polyamiineja sekä ekdysteroneja.

Vaikutuksia:

Cordyceps luokitellaan adaptogeeniksi noin 20 muun adaptogeenin joukossa. Adaptogeenit tasapainottavat, voimistavat ja optimoivat hermoston ja umpieritysrauhasten toimintaa sekä säätelevät immuunipuolustusta. Kiinanloisikka lisää hapenottokykyä keuhkoissa ja kudoksissa, pienentää sydämen hapenkulutusta sekä suojelee maksaa ja munuaisia. Lisäksi se alentaa verensokeria ja parantaa insuliiniherkkyyttä, ehkäisee leukemiaa, alentaa kolesterolia, rauhoittaa, parantaa sperman laatua ja toimii afrodisiakkina. Adaptogeeni-vaikutus on kuitenkin lääketieteellisessä mielessä epäspesifi, ja adaptogeeneja on käytetty kasvilääkinnässä noin 12-24 rohdoksen yhdistelminä, jolloin vaikutukset synergisoituvat ja ulottuvat kaikkiin elintoimintoihin ja elimiin neuroendokriinijärjestelmää tasapainottamalla. Cordyceps on luonteeltaan miedosti rauhoittava ja voimistava.

Spesifissä mielessä tärkeimmät käyttöalueet ovat :

keuhkot, sydän, maksa ja munuaiset ja siitä on lääkinnällistä hyötyä astmassa, rytmihäiriöissä, maksakirroosissa, diabetesksessä ja syövässä. Tärkeimpinä vaikuttavina aineina pidetään polysakkarideja.

 Erityishyötyä Kiinanloisikasta sen suorituskykyä parantavien vaikutusten vuoksi saavat esimerkiksi urheilijat, vanhukset ja stressistä kärsivät. 

Kuten muutkin adaptogeenit, Cordyceps voi vähentää väsymystä ja lisätä fyysistä kestävyyttä. Kun sitä syötettiin hiirille, niiden kestävyys uimisessa parani 75 minuutista 90 minuuttiin. Ihmisillä tehdyissä lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksissa Cordyceps paransi aerobista kapasiteettia huomattavasti terveillä iäkkäillä tehdyssa pyöräilytestisä. Toisessa kuuden viikon tutkimuksessa Cordyceps paransi glukoosiaineenvaihduntaa, laski veren maitohappoja ja paransi hengitysteiden vaihtosuhdetta pitkäaikaisessa submaksimaalisessa harjoituksessa terveillä vapaaehtoisilla.