Bio Clip Cuff

 

Bio Clip Cuff on mahtava mittalaite valtimoiden terveydentilan mittaamiseen

Sairastumisriskiä sydänsairauksiin lisäävät esim. ylipaino, korkea kolesteroli, korkea verenpaine ja diabetes. Elintavoilla on suuri merkitys. Liikunnan vähäinen määrä, tupakointi, liiallinen alkoholin käyttö, epäterveellinen ruokavalio ja runsas stressin määrä lisäävät riskiä.

Nämä ovatkin nykyään jo monien tiedossa hyvin. Mutta yksi seikka jota ei yleensä edes mainita on valtimojäykkyys, vaikka alalla vaikuttavien asiantuntijoiden mukaan se saattaa itse asiassa olla yksi tärkeimmistä riskitekijöistä, kun arvioidaan riskiä saada esim. sydänkohtaus tai aivoinfarkti.

Miksi valtimojäykkyys on niin tärkeä seikka sydänsairauksien kannalta?

 Yksinkertaisesti sanottuna mitä jäykemmät ja joustamattomammat valtimot ovat, sitä suurempi riski on kärsiä näistä edellä mainituista vaivoista. Se tarkoittaa myös, että käänteinen pätee, eli mitä “pehmeämmät” valtimot ovat, sitä pienempi on riskikin.

Mutta kuinka ihmeessä valtimojäykkyyden voi mitata - valtimot eivät kuitenkaan ole aivan helposti tutkittavissa?

Tiedemiehet ovat nyt kuitenkin ratkaisseet tämän ongelman. He ovat onnistuneet osoittamaan, että pulssiaaltojen mittaaminen on paikkansapitäväksi todistettu tapa arvioida valtimojäykkyyttä. Ratkaisevan tärkeää on näiden pulssiaaltojen nopeuden mittaaminen, koska niiden nopeus riippuu valtimoiden joustavuudesta, pulssiaaltojen nopeuden kasvaessa sitä mukaa kun valtimot tulevat jäykemmiksi ja kankeammiksi.

Ongelma tähän asti on ollut, että pulssiaaltojen mittaaminen on joko tarkoittanut lääkärillä käymistä tai suhteellisen kalliin laitteen ostamista, mikä on tarvinnut liittää tietokoneeseen.

Viimeaikainen teknologinen kehittyminen tarkoittaa kuitenkin nyt sitä, että tämä mahtava teknologia on nyt saatavilla ensimmäistä kertaa kotikäyttöön Bio Clip Cuffin muodossa. Aivan viimeisimpiä teknologisia innovaatioita käyttämällä Bio Clip Cuff mahdollistaa omien valtimoiden jäykkyyden mittaamisen oman kodin rauhassa, ilman että tarvitsee kalliita laitteita tai edes tietokonetta. Bio Clip Cuff on kehitetty niin, että sillä voi yksinkertaisesti ja helposti saada tarvittavat tiedot valtimoiden terveyden tarkkailemiseen ja tulokset saa alle minuutissa.

Kun tietää mitä oman kehon sisällä tapahtuu, voi tehdä tarpeellisia muutoksia päivittäisiin elintapoihinsa parantaakseen valtimoiden terveyttä ja näin vähentää sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Tämän lisäksi säännöllinen tarkkailu Bio Clip Cuffia käyttäen tarkoittaa myös, että voi pitää kirjaa tapahtuvista muutoksista.

Mitä valtimojäykkyys on?

Valtimoiden merkitystä ei voi aliarvioida. Niiden tehtävä on liikuttaa verta ympäriinsä kehossa verenkierron välityksellä. Veri on kehon kuljetusjärjestelmä. Se kuljettaa kaikki ravinteet, hormonit ja hapen mitä solut kehossa tarvitsevat kasvaakseen, selviytyäkseen ja toimiakseen. Veri kuljettaa myös kuona-aineet kuten hiilidioksidin pois soluista paikkoihin missä ne voidaan turvallisesti erittää ulos kehosta. Veri muodostaa myös olennaisen osan immuunijärjestelmää sisältäen esim. valkosoluja. Jotta veri voisi toimia kunnolla kuljetussysteeminä, on olennaisen tärkeää, että valtimot ovat mahdollisimman terveessä kunnossa mahdollisimman pitkään.

Ikääntyminen yleensä lisää ongelmia. Esim. diabeteksen ja korkean verenpaineen seurana valtimot asteittain jäykistyvät, erityisesti suuret valtimot, mukaan lukien aortta (suurin valtimo kehossa mikä lähettää hapettunutta verta ympäri kehoa). Valtimot eivät ole enää niin joustavia ja pehmeitä kuin aiemmin. Jäykistyessään ne eivät voi enää toimia niin hyvin kuin aiemmin. Tästä seuraa suurempi riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.

Minkä takia valtimojäykkyys lisää riskiä saada sydänkohtaus, sydänhalvaus tai aivoinfarkti?

Valtimojäykkyys on yksi pääsyistä sydän- ja verisuonitauteihin. Se johtuu siitä, että kun valtimot jäykistyvät, ne tulevat vähemmän joustavimmiksi, mikä taas vaikuttaa siihen, että sydämen pitää toimia entistä enemmän saadakseen saman määrän verta pumpattua valtimoihin.

Tästä johtuen mm:

  • sydän rasittuu entistä enemmän
  • systolinen verenpaine nousee (systolinen verenpaine on yläpainelukema verenpaineen mittauksessa ja systolinen hypertensio on yleisin korkean verenpaineen muoto)
  • pulssipaine nousee
  • vasemman sydänkammion rasitus nousee
  • sydän ei saa yhtä paljon happirikasta verta

Kaikki nämä seuraukset lisäävät riskiä saada sydänkohtaus, sydänhalvaus tai aivoinfarkti. Valtimojäykkyys on tärkeä syy korkeaan verenpaineeseen vanhemmilla ihmisillä, mikä taas vuorostaan on pääasiallinen riskitekijä aivoinfarktiin, sepelvaltimotautiin, sydänkohtaukseen ja sydänhalvaukseen.

Huomaako sen itse, että jotakin on vialla, kun valtimot alkavat jäykistyä?

Valtimojäykkyys on salakavala, eikä sitä välttämättä huomaa lainkaan ja se on usein oireeton.

Valtimojäykkyyden mittaaminen voi antaa ainutlaatuisen tilannekatsauksen valtimoiden ja ylipäänsä verenkiertoelimistön nykyisestä tilasta. Ajan myötä voi tehdä uusia mittauksia, mitkä auttavat tarkkailemaan valtimoiden terveyden jatkuvaa kuntoa ja miten omat elintapojen muutokset vaikuttavat niihin.

Mikä Bio Clip Cuff on?

Bio Clip Cuff on itsenäinen laite, eikä siihen tarvita tietokonetta. Ainoa asia mitä tarvitsee tehdä on sujauttaa Bio Clip Cuffin mansetti käsivarteen ja painaa Käynnistä-nappia. Alle minuutissa saa tietää valtimoiden jäykkyydentilan. Tämä tieto auttaa suunnittelemaan mitä tarvitsee tehdä parantaakseen tai ylläpitääkseen verisuonten terveyttä.

Bio Clip Cuffin avulla voi tarkkailla valtimoiden terveyttä ajan myötä. Näin saa mahdollisuuden pitää silmällä mitä kehossa tapahtuu ja tehdä tarpeen vaatiessa muutoksia elintapoihin tai nähdä onko tekemillään muutoksilla ollut toivottua vaikutusta. Kaikki nämä mahdollistavat tavoitteen pitää valtimot mahdollisimman terveenä, mahdollisimman pitkään.

Mitä Bio Clip Cuff mittaa?

Bio Clip Cuff mittaa valtimoiden pulssiaaltojen nopeuden, minkä tiedetään olevan suoraan verrannollinen valtimojäykkyyteen. Joka kerta kun sydän lyö ja aorttaläppä avautuu, aortta vastaanottaa syöksähtävän sykkeen verta sydämestä. Lisäksi se vastaanottaa paineen, joka leviää sydämen seinämistä aortan seinämiin. Tämä paineaalto (tai pulssiaalto) kulkee sydämestä valtimoiden seinämiä pitkin verenkierron edellä. Kuitenkin kun pulssiaalto osuu tärkeimpiin haarautumiskohtiin, kuten renaalisiin tai femoraalisiin valtimoihin, se heijastuu takaisin niin, että se kääntää suuntaansa ja matkaa takaisin lähtöpisteeseensä. Tämä käänteisaalto tunnetaan nimellä “aaltoheijastuma”.

Kun sydän lyö pulssiaallon, niiden heijastumat muodostavat kuvion, mitä on mahdollista tarkkailla ja mitata fyysisenä ilmiönä. Tärkeää on näiden aaltokiertojen nopeus, koska se heijastaa valtimoiden jäykkyyttä. Mitä jäykemmät valtimot ovat, sitä nopeammin pulssiaaltojen heijastumat ponnahtavat takaisin - mitä pehmeämmät valtimot ovat, sitä kauemmin aaltojen heijastumilla kestää palata takaisin lähtöpisteeseensä.

Muuttuuko valtimoiden pulssiaaltojen kuvio iän myötä?

Epäilemättä valtimoiden pulssiaaltojen muoto muuttuu iän myötä. Nuorena valtimot ovat paljon joustavampia, mikä tarkoittaa sitä, että aaltojen heijastuminen on paljon hitaampaa. Itse asiassa nuorilla ihmisillä on aivan normaalia että aaltoheijastuma palaa sydämeen vasta sen jälkeen, kun aorttaläppä on sulkeutunut.

Kuitenkin kun vanhenemme ja valtimomme jäykistyvät, koko prosessi nopeutuu. Sekä alkuperäisen pulssiaallon nopeus, että sitä seuraavaan aaltoheijastuman nopeus lisääntyy. Tämä tarkoittaa sitä, että aaltoheijastuma voi mennä takaisin lähtöpisteeseensä ennen kuin aorttaläppä sulkeutuu. Tämän vaikutuksena systolisessa verenpaineessa tapahtuu merkittävä nousu ja diastolisessa verenpaineessa lasku. Tämän takia valtimojäykkyys on merkittävin syy vanhempien ihmisten systolisen verenpaineen nousuun.

Kuinka helppoa on käyttää Bio Clip Cuffia ja tulkita sen kautta saatavia tuloksia?

Bio Clip Cuff on suunniteltu kotikäyttöä varten. Se toimii käyttämällä tavallista verenpainemittarin mansettia. Tarvitsee vain laittaa laite päälle ja painaa käynnistä-nappia - loppuosa toimenpiteestä hoituu automaattisesti. Testiin kuluu aikaa noin minuutti ja tulokset näkyvät suoraan Bio Clip Cuffin ruudulla. Lisäksi Bio Clip Cuff säilöö 30 viimeisintä testitulosta. Bio Clip Cuff voi myös kertoa verenpaineen, pulssin ja valtimojäykkyyden keskiarvot - elintärkeät arvot verenkiertoelimistön terveyden tarkkailun kannalta.

Tuloksia on helppo tulkita. LED-näytöllä näkyy kaavio, mikä ilmaisee ovatko valtimot normaalit (vihreä alue), jäykkenemässä (keltainen alue) vai jäykät (punainen alue). Sen lisäksi näytöllä näkyy lepopulssi ja sekä systolinen että diastolinen verenpaine.

Jo 1600-luvun lääkäri Thomas Sydenham sanoi “ihminen on yhtä vanha kuin valtimonsa”.

Bio Clip Cuff on Profound Productsin rekisteröity tuotemerkki. Huom. Laite ei ole lääketieteellinen laite ja sen arvoja voidaan pitää suuntaa antavina. Laite ei diagnosoi sairautta eikä se korvaa lääkärissä käyntiä. Lähde: IAS.