Sahapalmu

 

Sahapalmu (Serenoa serrulata, Sabal serrulata) on amerikkalainen pienikokoinen palmukasvi, jonka hedelmäuutetta on perinteisesti käytetty virtsaamisvaivojen hoidossa miehillä. Rohdoksesta on aikaisemmin käytetty suomenkielistä nimeä kääpiöpalmu, joka on kuitenkin toisen palmukasvin (Chamaerops humilis) virallinen suomenkielinen nimi.

Kansanlääkintä

Kääpiöpalmua käytettiin tämän vuosisadan alkupuolella mietona diureettina, kroonisessa rakkotulehduksessa ja sitä pidettiin myös hyvänä lääkkeenä suurentuneen eturauhasen hoitoon. Sen jälkeen se poistui joksikin aikaa käytöstä kunnes 1960-luvulla siitä löydettiin sitosteroleja ja se koki uuden tulon luonnonlääkkeenä.

Sahapalmu sisältää vaikuttavina aineina rasvahappoja ja kasvisteroleita, joista tärkein on beetasitosteroli. Useissa tutkimuksissa on käytetty ranskalaisen tehtaan valmistamaa, vakioitua sahapalmun hedelmäuutetta, joka sisältää 70–95 % rasvahappoja.

Viime vuosina tehdyissä kliinisissä kokeissa on havaittu, että kääpiöpalmun lipofiilisillä (rasvaliukoisilla) uutteilla on suotuisa vaikutus hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvun oireisiin, kuten rakon epätäydelliseen tyhjentymiseen, yölliseen virtsaamiseen ja virtsasuihkun heikkouteen.

Sahapalmun vaikutus perustuu samaan mekanismiin kuin eturauhasen liikakasvun hoidossa käytettyjen lääkkeiden vaikutus. Sahapalmun sisältämät kasvisterolit estävät testosteronin muuttumista aktiivisemmaksi dihydrotestosteroniksi (DHT), ja miessukuhormonivaikutus eturauhasessa vähenee. Tätä hormonivaikutusta pidetään ensisijaisena syynä eturauhasen liikakasvuun.

Käyttötarkoitus

Sahapalmun hedelmäuutetta suositetaan lievittämään eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun aiheuttamia vaivoja, joiden syntymisen taustalla ovat pitkälti hormonaaliset muutokset.  Tutkimustulosten mukaan sahapalmun hedelmäuute

  • hidastaa eturauhasen liikakasvua
  • hillitsee dihydrotestosteronin (DHT) liikatuotantoa eturauhasessa
  • poistaa nesteitä
  • normalisoi virtsaamistarvetta ja
  • torjuu tulehdusta.

Sen sijaan se ei pienennä jo suurentunutta eturauhasta.

Huomioitavaa

On tärkeää, että sahapalmuvalmisteiden käyttö aloitetaan vasta lääkärin todettua, että kyseessä ei ole jokin eturauhasen vakava sairaus. Eturauhasen turpoaminen saattaa johtua myös tulehduksesta tai pahanlaatuisesta kasvaimesta, joiden oireet voivat muistuttaa hyvänlaatuisen liikakasvun aiheuttamia oireita.

Tutkittua tietoa

Lääkelaitos on hyväksynyt rohdoksen käyttöaiheeksi lievät eturauhasvaivat.

Sahapalmun hedelmäuute lievittää eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun aiheuttamia virtsaamisoireita. Positiivinen vaikutus tulee esille vasta, kun rohdosta on käytetty pari kuukautta.

Tutkimustulokset samansuuntaisia

 
Sahapalmun hedelmäuutteesta on tällä hetkellä lukuisia tutkimuksia, sekä avoimia monikeskeisiä tutkimuksia että satunnaistettuja kaksoissokkokokeita. Niihin on osallistunut yhteensä useita tuhansia potilaita. Kaikissa näissä tutkimuksissa on käytetty samaa annostusta, 320 mg sahapalmun hedelmäuutetta, ja kaikissa tulos on ollut samansuuntainen: sahapalmu helpottaa oireita, muttei pienennä jo suurentunutta eturauhasta. 

Oireet helpottuivat neljällä viidestä

 
Kolme vuotta kestäneessä monikeskeisessä tutkimuksessa sahapalmun hedelmäuutteen (Sabal extract IDS 89) tehoa ja rajoituksia arvioitiin 435 BHP-potilaalla (hyvänlaatuisesta prostatan liikakasvusta kärsivällä).  Tutkimukset suoritettiin Bonnin yliopiston urologisella klinikalla professorina toimivan Dietmar Bachin johdolla, ja niiden tulokset julkaistiin vuonna 1996. (Long-term drug treatment of benign prostatic hyperplasia – results of a prospective 3-year multicenter study using Sabal extract IDS 89 . Phytomedicin Vol.111 (2), 105-111, 1996)

Tulokset vahvistavat sahapalmun terapeuttisen tehon. Oireet helpottuivat selvästi jo kolmesta kuuden kuukauden hoidon jälkeen (jäännösvirtsan määrä väheni 50% ja virtsasuihkun voimakkuus lisääntyi 6,1 ml/s). Sekä lääkärit että potilaat pitivät valmisteen tehoa hyvänä tai erittäin hyvänä yli 80 % tapauksista. 98% potilaista sieti valmistetta hyvin. 

BHP:n kliininen tila ja siten myös elämänlaatu parani selvästi neljällä viidestä potilaasta kolmivuotisen terapiajakson aikana. Lisäksi voitiin todeta, että kliinisen tilan huononemista ilmeni merkitsevästi vähemmän kuin sellaisilla BHP-potilailla, jotka eivät olleet saaneet hoitoa. Siksi voitiin päätellä, että pitkäaikainen sahapalmun hedelmäuutteen käyttö  vähentää myös leikkaushoidon tarvetta.

Kiinnostavimpiin tutkimuksiin yllä selostetun ohella kuuluu J.C. Carraron johdolla suoritettu kaksoisokkotutkimus, jossa sahapalmun hedelmäuutteen tehoa verrattiin 5-alfa-reduktaasin estäjään (J.C. Carraro et al. The Prostate, 1996). Kokeeseen osallistui 1098 BPH-potilasta, ja siinä sahapalmun hedelmäuute todettiin yhtä tehokkaaksi oireiden lievittäjäksi kuin synteettinen lääkevalmistekin.

Yhteis- ja haittavaikutukset

Sahapalmu-uute aiheuttaa ohjeen mukaisesti käytettäessä harvoin ja vähäisiä haittavaikutuksia, joista yleisimpiä ovat vatsavaivat. Uute näyttää heikentävän libidoa eli sukupuoliviettiä vähemmän kuin finasteridi, eikä uute vaikuta seerumin prostataspesifisen antigeenin (PSA) pitoisuuteen.

Sahapalmuvalmisteilla ei ole todettu yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa. Verenvuototaipumus saattaa lisääntyä rohdoksen käytön yhteydessä.